Is bloem hetzelfde als meel?

Meel

Is bloem hetzelfde als meel?

Taart, brood, pannenkoeken, pasta of koekjes. Ze hebben allemaal één ding gemeen. Je hebt er bloem voor nodig, of is het nu meel? Is er eigenlijk een verschil tussen die twee? En ziet je brood er hetzelfde uit, of je het nu bakt met bloem of met meel?

Meel en bloem kunnen van vele graansoorten gemaakt worden zoals tarwe, rogge, haver, maïs, rijst en gerst. De meest gebruikte graansoort voor meel en bloem is tarwe. Het is trouwens een van de oudste granen die we kennen. Tarwe vindt zijn oorsprong in het Midden-Oosten, in het Tweestromenland, tussen de Eufraat en de Tigris. 10.000 à 12.000 jaar voor onze tijdsrekening werd er al tarwe gezaaid en geoogst.

Van korrel tot meel euhm … bloem

De tarwekorrels worden in een fabriek gebroken tussen 2 zware cilinders. De buitenkant van de korrel breekt open zodat de kern, de bloem, vrijkomt. Door het breken van tarwekorrels en nadien te zeven en te malen, ontstaan verschillende soorten meel. Volkorenmeel is de meest grove meelsoort. De hele tarwekorrel – het meellichaam, de kiem en de zemelen – wordt vermalen. Tarwemeel daarentegen is minder grof en wordt vermalen zonder kiem. Nog iets fijner is tarwebloem, hierbij worden de kiem en zemelen verwijderd en alleen het meellichaam wordt gebruikt. En tot slot hebben we de fijnste soort: patentbloem. Hiervoor wordt alleen het binnenste deel van het meellichaam gebruikt. Elk van deze meel- of bloemsoorten heeft specifieke bakeigenschappen. Zo is volkorenmeel goed bruikbaar voor broodsoorten en patentbloem voor fijn gebak.

tarwe

Voor cake of zelfrijzend

Het type meel of bloem dat je gebruikt, beïnvloedt uiteindelijk het afgewerkte product. Meel bevat eiwitten en produceert gluten als je het met water vermengt en tot deeg kneedt. Gluten geeft elasticiteit en sterkte aan een deeg. De verschillende types meel bevatten verschillende hoeveelheden eiwitten. Daarom bepaalt het meeltype het bakresultaat. Gebruik je een andere soort meel dan aangegeven in het recept, dan krijg je ook een ander brood of gebak.

broodUiteindelijk kunnen we op de vraag in de titel zeer kort antwoorden: meel is gemalen graan en bloem is meel dat gezeefd is.